top of page

TRÄDFÄLLNING

Vi fäller träd i både stadsmiljö och i skogsområden med situationsanpassad fällteknik beroende på trädets storlek, placering och skick med mera. 

Markfällning

Trädet tas ner från marken utan behov av klättring.

Sektionsfällning

När det inte är går att utföra markfällning på ett säkert sätt utan att skada egendom eller dess omgivning så klättrar vi upp i trädet och fäller det i sektioner. Vanligt förekommande är även att trädsektionerna firas ner från trädet med rep för att förhindra skada på trädets omgivning t ex växthus eller liknande.

bottom of page