top of page

BESKÄRNING AV TRÄD

Vi beskär ofta träd åt våra kunder. Det finns olika typer trädbeskärning.
Här är de vanligaste:

Uppbyggnadsbeskärning
Beskärning av träd i tidig ålder för att ge förutsättningar för en balanserad och stark trädkrona.

 

Underhållsbeskärning
Tar bort döda och korsande grenar som skadar trädet. Även kronlyft, vilket innebär att man tar bort de lägsta grenarna på trädet.

 

Säkerhetsbeskärning
Tar bort döda och svaga grenar som kan skada person och egendom.

 

Utrymmesbeskärning
Tar bort grenar som växer in mot eller över hus, belysning, passager mm.

 

bottom of page